NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

 

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

 

AKTUALNOŚCI

Po feriach zimowych podejmujemy swoją służbę z uwzględnieniem wyznaczonych dyżurów. Przypominam, że podczas Mszy świętej w niedzielę przy sztandarach posługują wszystkie dziewczęta.

NASZA GRUPA

Joanna Ciongwa - Wielowieś V

Laura Czempik - Wielowieś V

Ewelina Doruch - Wielowieś V

Maja Gałach - Wielowieś II

Emilia Gomola – Świniowice VII

Wioletta Goryczka - Wielowieś VI

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice V

Weronika Knopik – Wielowieś V

Juliana Meinhardt – Świniowice V

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś V

Dominika Młynek - Świniowice V

Dominika Przybycień - Wielowieś VI

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś VI

Jessica Tarnowska - Świniowice V

Emilia Tomczyk - Wielowieś V

Milena Woźniak - Wielowieś V

SŁUŻBA NIEDZIELNA NA MSZACH ŚWIĘTYCH

Jeśli przychodzisz na niedzielną Mszę świętą o godzinie 10:30, podejdź do sztandaru maryjnego. Na tej Mszy świętej Twoje miejsce jest przy ołtarzu, a nie w ławce. Dopóki pogoda na to pozwala, ubierz się ładnie (na „biało – czarno”), zawsze załóż medalik maryjny i przyjdź do sztandaru. Gdy zgromadzi się większa liczba dziewczynek, możecie zabrać odpowiednio większą liczbę sztandarów. Dziewczęta stojące obok sztandaru przynoszą do ołtarza dary ofiarne – patenę z chlebem i dzbanuszki z winem i wodą. To jest główne zadanie Waszej służby. Pilnujcie tego zadania.

 

MODLITWA WIERNYCH 2 czerwca

1. Módlmy się za Kościół święty, niech rozszerza się na cały świat. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za nasze rodziny, niech stają się Bogiem silne. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za dzieci, niech wzrastają ku dojrzałości w pokoju i miłości. Ciebie prosimy...

4. (Świniowice)  Módlmy się za zmarłych: syna Andrzeja, brata Zbigniewa, rodziców Stefanię i Edmunda Hober, Kazimierę Stefana Pająk, babcie, dziadków z obu stron i za zmarłych z pokrewieństwa Hober, Pająk   Ciebie prosimy...

4. (Wielowieś) Módlmy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny za zmarłego męża i ojca Józefa Białaszkiewicz i za zmarłych z rodziny Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich Parafian, niech w dniu odpustu Nawiedzenia NMP cieszą się błogosławieństwem Boga i opieką Maryi. Ciebie prosimy...

 

Data

Dyżur w Świniowicach

Dyżur w Wielowsi

27 stycznia

Emilia Gomola

Olga Michułka

3 lutego

Martyna Iwan

Dominika Przybycień

10 lutego

Paulina John

Magdalena Szablińska

17 lutego

Dominika Młynek

Emilia Tomczyk

24 lutego

Paulina Samol

Joanna Ciongwa

3 marca

Jessica Tarnowska

Laura Czempik

10 marca

Emilia Gomola

Ewelina Doruch

17 marca

Martyna Iwan

Maja Gałach

24 marca

Paulina John

Wioletta Goryczka

31 marca

Dominika Młynek

Milena Woźniak

7 kwietnia

Paulina Samol

Weronika Knopik

14 kwietnia

Jessica Tarnowska

Juliana Meinhardt

21 kwietnia

Emilia Gomola

Paulina Meinhardt

28 kwietnia

Martyna Iwan

Olga Michułka

5 maja

Paulina John

Dominika Przybycień

12 maja

Dominika Młynek

Magdalena Szablińska

19 maja

Paulina Samol

Rocznica I Komunii

26 maja

Jessica Tarnowska

Joanna Ciongwa

 

POCZET SZTANDAROWY I PROCESJA Z DARAMI

Dziewczęta, które nie mają dyżuru przy modlitwie wiernych dzielą się dyżurem przy sztandarze i przy procesji z darami.

SŁUŻBA NA MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH

Dziewczęta przychodzące w piątek na Msze święte szkolne zabierają z zakrystii paczkę „ziarenek” i rozdają je dzieciom przy wejściu głównym (po drodze dają „ziarenka” dzieciom, które już wcześniej przyszły do kościoła i siedzą w ławkach). Dziewczęta kończą swój dyżur tuż przed Ewangelią – przynoszą resztę „ziarenek” na stolik przy zakrystii. Proszę, by zgodnie dzielić się tym zadaniem, by różne marianki mogły dyżurować przy „ziarenkach”.

INNE ZADANIA

Zapraszam do pocztu sztandarowego podczas Różańca odprawianego w czasie Nabożeństwa fatimskiego. Gromadzimy się w bocznej kaplicy kościoła, blisko stojaków ze sztandarami, o godzinie 18:30. W chwili zakończenia katechezy maryjnej, gdy rozpoczyna się śpiew pieśni i wezwań maryjnych zabieramy sztandar (lub sztandary) i ustawiamy się w miejscu gdzie poczet sztandarowy stoi w niedzielę. Po zakończonym Różańcu, gdy ksiądz schodzi do zakrystii, by przebrać się do Mszy świętej, dyżur się kończy.

Zachęcam także do włączania się do codziennej modlitwy różańcowej w październiku.

W miesiącu październiku odprawiamy codziennie o godzinie 17:30 (w niedziele o 15:00) nabożeństwo różańcowe. Dzieci Maryi uczestniczą w różańcu tak często, jak tylko jest to możliwe. Wyjątkowo potraktujcie tylko różaniec piątkowy – w tym dniu jesteście już na Mszy świętej szkolnej i dużą trudnością byłoby Wasze czekanie na godzinę 17:30. Modlitwa różańcowa, to oddanie czci Maryi, którą szczególnie szanujemy, jako naszą Patronkę. Wybierz sobie przynajmniej dwa dni w tygodniu, w które będziesz przychodzić na różaniec. Podczas nabożeństwa wraz z koleżankami ustaw się przy sztandarze maryjnym. Proszę o Waszą gorliwość i pobożność Dziecka Maryi.

Pozdrawiam, ks. Marcin.

 

wstecz