Tak jak na wiosnę promienie słoneczne sprawiają, że na gałęziach drzew pojawiają się i otwierają pąki, podobnie światło zmartwychwstania Vhrystusa daje moc i znaczenie każdej ludzkiej nadziei. Niech wiadomość o zwycięskim zmartwychwstaniu Pana Jezusa i Was napełni odwagą i ufnością.