Adwent 2011

Pamiętnik papieskiego anioła: Mały Gość niedzielny

kilka migawek z naszego kościoła - 3 grudnia 2011 r., zdjęcia wykonał Tomek K.

więcej

Zaduszki

Wśród wielu pytań, jakie człowiek zadaje sobie w ciągu życia, jako najważniejsze jawi się zawsze pytanie o cel istnienia. Nie można przed nim uciec, gdyż jest ono jak nieodłączne tło. W pierwsze dni listopada, udając się na cmentarze, niesiemy to pytanie, chociaż nie do końca je artykułujemy. Bo po cóż właściwie starać się dobrze przeżywać życie? Po co starać się o jego właściwy smak i jakość? Po co wymagać od siebie, łamiąc się i czasem zapierając samego siebie? Stanięcie nad grobami najbliższych czy też osób, które potrafiły przeżyć własne życie jak najlepiej, może być dobrą okazją do próby dania odpowiedzi.
więcej

Dożynki 2011

Kościół przygotowany na niedzielę wdzięczności przez rolników i rolniczki, wszystko to urosło na naszych polach i w ogrodach i jest bardzo zdrowe i smaczne...
więcej

Renowacja kościoła i probostwa

Rozpoczęte prace, ich przebieg będzie można śledzić na tej stronie...
więcej

Boże Ciało

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie! Na wieczne czasy, niech nie ustanie.

Wszystko uczyniliśmy na chwałę Twoją, godzien jesteś naszej czci, uwielbienia, bo Ty pierwszy nas umiłowałeś... Za wszelkie łaski, którymi nas hojnie obdarzasz, my uwielbiamy Ciebie...

więcej

Pielgrzymka Ministrantów

W Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. Obraz Matki Boskiej Pokornej koronował Papież Jan Paweł II w czasie Pielgrzymki w Gliwicach 17 czerwca 1999 r.
więcej

Odupst Nawiedzenia NMP Świniowice

Radość w domu Zachariasza i Elżbiety, ich życie rodzinne nawiedza niosąca Zbawiciela
więcej

Dni Krzyżowe

"Wszechmogący, wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Swoje, ale też czuwasz nad nim opatrznością Swoją Ojcowską: u stóp Krzyża na którym zawisł Twój Syn, a nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, podnosimy z wiarą serca i oczy do Ciebie, prosząc pokornie, abyś raczył pobłogosławić urodzaje polne i naszą pracę, a serca napełnił pokojem..."
więcej

Wielkanoc 2011

Zwycięstwo Chrystusa prowadzi przez Krzyż, Grób do chwały Zmartwychwstania, a "prawda was wyzwoli..."
więcej

Droga Krzyżowa

Chrystusowa droga jest nadzieją dla...
więcej