Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.
zapowiedzi przedślubne publikowane są jedynie w wersji drukowanej na papierze,
dostępnej na tablicy informacyjnej w kościele parafialnym w Wielowsi.