1.
Denis Nowak z Tarnowskich Gór
oraz
Sylwia Jałowicka z Wielowsi


zapowiedzi: 25 czerwca i 2 lipca


2.
Józef Rzepka z Gliwic
oraz
Karolina Badura ze Świniowic


zapowiedzi: 25 czerwca i 2 lipca


ks. Marcin Gruszka