Niedziela Miłosierdzia Bożego

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

II NIEDZIELA

WIELKANOCNA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11.04.2021

7:30

Za ++ Paulinę i Jerzego Gawlik, ich córki Różę i Edeltraudę, Klarę i Teodora Kocot, syna Józefa, córkę Teresę, 4 szwagrów, szwagierkę oraz za ++ z pokrewieństwa Kocot i Gawlik

9:00

Świniowice: za ++ Roberta Samol, ojca Antoniego, jego rodziców Klarę i Jana Samol, Ryszarda Wróbel, Agnieszkę i Pawła Skopek, synów Ignacego, Wiktora, Pawła i Emila, synowe Annę, Marię, Jadwigę, Anastazję i Rufina Zuber, syna Waltra, ojca Kornela, siostrę Łucję oraz za ++ z pokrewieństwa Koston

10:30

Suma: za ++ Elżbietę i Bernarda Sus, mamę Ritę Sus, dziadków Magdalenę i Jana Kluba oraz za ++ z pokrewieństwa

15:00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15:30

Za + mamę Luizę Poloczek oraz za ++ z rodzin Poloczek i Dyląg

PONIEDZIAŁEK

12.04.2021

7:00

WTOREK
13.04.2021

7:00

Za + Pawła Sitko w m- c po śmierci

ŚRODA

14.04.2021

7:00

Za ++ rodziców Paulinę i Romana Watoła, Joannę i Piotra Ciongwa, męża Herberta, Piotra Kulosa, Franciszkę Kuś, Adolfa Gralla, rodzeństwo, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa

7:30

Nowenna do MBNP

CZWARTEK

15.04.2021

7:00

Za ++ Hildegardę i Franciszka Pysik, braci Emila i Ignacego, siostrę Jadwigę Wieczorke, mamę Franciszkę z mężami Jerzym i Józefem, dziadków Annę i Franciszka Kaminiorz, córkę Marię, Klarę i Herberta Stuchlik oraz w czyśćcu cierpiące

16:15

Msza św. szkolna : Za ++ mamę Gertrudę w pamiątkę urodzin, ojca Henryka, brata Rajmunda w 5 r. śmierci, teścia i ojca Kazimierza Prugar, dziadków z obu stron, ciocie i wujków, ciocię Ritę oraz ++ z pokrewieństwa Magda, Sobczyk, Prugar, Ocek, Kampa

PIĄTEK

16.04.2021

7:00

Za ++ mamę Adelajdę Krause, braci Jerzego, Pawła z żoną Małgorzatą, ojca Herberta Halder, brata Alfreda z synem Adamem, Danutę Mandrela oraz za ++ z pokrewieństwa Krause, Halder, Buczek i Gawlik

SOBOTA

17.04.2021

8:00

Za ++ ojców Herberta Ciongwa, Adolfa Gralla, siostry Irenę i Marię, szwagra Jana, Natalię Kałuża, dziadków z rodzin Gralla i Ciongwa

18:00

W int. Jerzego Kozieł z okazji 70 – tych urodzin do NSPJ i MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo

III NIEDZIELA

WIELKANOCNA

18.04.2021

7:30

Za ++ Annę i Jana Gollor, dziadków Gertrudę i Jana Gollor, Marię i Augustyna Marzotko, Agnieszkę i Jerzego Sznapka oraz za ++ z rodziny

9:00

Świniowice: za ++ męża Piotra, jego ojca Klemensa John, rodziców Irenę i Wilhelma Dyla, brata Jana, szwagra Jacka oraz za ++ z rodz. John i Dyla

10:30

Suma: za ++ Ignacego Nowiński, jego rodziców i rodzeństwo, Agnieszkę i Józefa Berda, brata Józefa, bratową Martę oraz za ++ z pokrewieństwa

15:00

Nieszpory

15:30

W int. Kurta Halaczyński do NSPJ i MB Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021

 • Dziś II Niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana Niedzielą Białąod zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub Niedzielą Miłosierdzia Bożegoze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa Święto Miłosierdzia Bożego, którym to Świętem rozpoczynamy 77. Tydzień Miłosierdzia.
 • W naszej Parafii przeżywamy Uroczystość Odpustową w Kaplicy Bożego Miłosierdzia (obok Kościoła). Od godz. 8:30 – 16:30 będzie otwarta Kaplica, zachęcamy do nawiedzenia tego świętego miejsca i uczczenia relikwii św. s. Faustyny.
 • O 15.00 zapraszamy na uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, podczas którego odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące rachunki za prąd w Kościele i Kaplicy. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na dzieła dobroczynne Caritas naszej diecezji.
 • Spotkanie III Zakonu św. Franciszka dziś o godz. 14:15.
 • Dziękujemy Parafianom z ul. Głównej, którzy w minionym tygodniu sprzątali Kościół. W tym tygodniu prosimy Mieszkańców ul. Głównej z nr 57/1, 57/2, 57/4, 63, 58, 59, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4.
 • W najnowszym Gościu Niedzielnym znajdziemy m.in. obrazek z wizerunkiem NSPJ oraz aktem osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa. Zachęcamy również do lektury rozmowy z Peterem Seewaldem, autorem niesamowitej biografii Benedykta XVI, która właśnie wydana zostaje w Polsce.

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa,

chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością.

Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość.

Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego.

Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego,

aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,

ale nie tylko za nasze, ale i całego świata.
Podczas Eucharystii, Bóg Ojciec ponawia dla nas wielkie dzieło swojej miłości,

którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Niech ta Ofiara, będzie dla nas wezwaniem,

abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej strony.

Jezu ufam Tobie!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

04.04.2021

6:45

Rezurekcja :

9:00

Świniowice: za ++ rodziców Edeltraudę i Franciszka Jaworek, brata Henryka, teściów Teresę i Kurta Dressler oraz za ++ z pokrewieństwa

10:30

Suma: w int. Jolanty i Brunona z ok. 25. r. ślubu : do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo

15:00

Nieszpory Wielkanocne

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

05.04.2021

7:30

Za ++ rodziców Jadwigę i Stefana Kulik, Józefa, Pawła i Alojzego Meka, Teresę i Zygfryda Jaworek, Helenę i Alfreda Kulik, kuzynkę Krystynę, dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa

9:00

Świniowice:

10:30

Za ++ Engelberta Zuber, mamę Franciszkę z mężami Jerzym i Józefem, brata Józefa, rodziców Jadwigę i Hipolita Zuber, rodzeństwo, dziadków z rodzin Zuber, Schygulla, Szopa i dusze w czyśćcu cierpiące

15:30

WTOREK WIELKANOCNY
06.04.2021

7:00

Za ++ rodziców Marię i Klemensa Kluba, braci Pawła i Henryka z żoną Krystyną, bratową Elżbietę, szwagra Kazimierza, siostrzeńca Józefa, bratanków Huberta i Rudolfa, rodziców Matyldę i Pawła Oleś, braci Józefa, Jerzego, szwagierkę Gertrudę oraz za ++ z pokrewieństwa

ŚRODA WIELKANOCNA

07.04.2021

7:00

Za + Emilię i Szymona Wyrwoł, Gertrudę i Jerzego Surowiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7:30

Nowenna do MBNP

CZWARTEK WIELKANOCNY

08.04.2021

7:00

Za ++ męża Wiktora Knopik, rodziców Agnieszkę i Karola Knopik, syna Karola, rodziców Augustynę i Jerzego Kowolik, synów Józefa, Pawła i Ernesta, 2 bratowe, bratanka Jerzego oraz za ++ z pokrewieństwa Kowolik, Grochla i Gollor

16:15

Za + Sabinę Samolej w m-c po śmierci

PIĄTEK WIELKANOCNY

09.04.2021

7:00

Za + męża Ryszarda Wróbel

SOBOTA WIELKANOCNA

10.04.2021

8:00

Za ++ męża Eryka Solka, jego rodziców, 3 siostry z mężami, 2 braci z żoną, Klarę i Todora Kocot, córkę Teresę, brata Józefa z żoną, Marię Szołtysik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Chrzest św. : Małgorzata Agnieszka Kusz

18:00

W int. Jolanty i Patryka Konieczny z ok. 30 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

Chrzest św. : Martyna Maria Kaminiorz

II NIEDZIELA

WIELKANOCNA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11.04.2021

7:30

Za ++ Paulinę i Jerzego Gawlik, ich córki Różę i Edeltraudę, Klarę i Teodora Kocot, syna Józefa, córkę Teresę, 4 szwagrów, szwagierkę oraz za ++ z pokrewieństwa Kocot i Gawlik

9:00

Świniowice: za ++ Roberta Samol, ojca Antoniego, jego rodziców Klarę i Jana Samol, Ryszarda Wróbel, Agnieszkę i Pawła Skopek, synów Ignacego, Wiktora, Pawła i Emila, synowe Annę, Marię, Jadwigę, Anastazję i Rufina Zuber, syna Waltra, ojca Kornela, siostrę Łucję oraz za ++ z pokrewieństwa Koston

10:30

Suma: za ++ Elżbietę i Bernarda Sus, mamę Ritę Sus, dziadków Magdalenę i Jana Kluba oraz za ++ z pokrewieństwa

15:00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15:30

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04.2021

 • Grób już pusty! Jezusa już tam nie ma! Teraz możemy Go znaleźć na drogach naszej codzienności. Zmartwychwstały Pan chce być blisko nas, bo bardzo Mu na nas zależy. Radość wielkanocna może stać się siłą do pokonywania największych nawet trudności w naszym życiu. Trzeba tylko z wiarą dostrzec, że grób jest już pusty, a Zmartwychwstały jest z nami.
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Pięćdziesiąt dni od dzisiejszej Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako Wielką Niedzielę.
 • Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie.
 • Dzisiaj Msze św. według porządku : Rezurekcja godz. 6:45; godz. 9:00 w Świniowicach, godz. 10:30 w Wielowsi. Zapraszamy na Uroczyste Nieszpory Wielkanocne o godz. 15:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 15:30.
 • Rozpoczęliśmy Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. Dziś Nowenna w czasie Nieszporów Wielkanocnych, a w tygodniu po porannej Mszy św.
 • Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę : 7:30, 9:00 Świniowice, 10:30 oraz 15:30, nie będzie nabożeństwa popołudniowego.
 • Przyszła niedziela w całym Kościele obchodzona jest jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. O 15.00 w naszym kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, podczas którego odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące rachunki za prąd w Kościele i Kaplicy.
 • Spotkanie III Zakonu św. Franciszka w przyszłą niedzielę o godz. 14:15.
 • Dziękujemy wszystkim Parafianom za poczynione przygotowania do Świąt, za wspólne przeżywanie Wielkiego Tygodnia, za wszelkie posługi, zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu, środków, sił i umiejętności, za dane świadectwo wiary oraz zrozumienie i oddanie Kościołowi, serdeczne Bóg zapłać! Niech Bóg za wszelkie dobro pomnaża wasze lata w zdrowiu, darzy obfitością łaski i serca napełnia swoim pokojem.
 • Dziękujemy Parafianom z ul. Głównej, którzy w minionym tygodniu sprzątali Kościół. W tym tygodniu prosimy Mieszkańców ul. Głównej z nr 44, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 60.

ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza błogosławieństwem i siłami.

Niech uwrażliwia nasze serca na swoją obecność wśród nas.

Niech doda odwagi do dzielenie się radością z innymi,

aby każdy doświadczył i przyjął zwycięską miłość Boga Ojca.

Niech te dni będą pełne radości, miłości i pokoju,

byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne

Alleluja – Jezus żyje.