INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

II

NIEDZIELA

ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08.12.2019

7:30

Za ++ rodziców Różę i Romana Macioszek, brata Józefa, ojca Franciszka Macha, dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

9:00

Świniowice : Za ++ ojca Alfreda Grzesiek, siostrę Agnieszkę, brata Romana, dziadków z obu stron i za ++ z pokrewieństwa Grzesiek i Foks.

10:30

Suma: Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 90 urodzin Jana Zaleskiego.

15:00

Nabożeństwo Adwentowe

15:30

Za ++ rodziców Agnieszkę i Gerarda Adamik, siostrę Urszulę, teściów Stanisława i Marię Górny, szwagierki Haliny, Stanisława i Marię Kalika, za ++ z pokrewieństwa.

Roczek : Hanna Kowalska

PONIEDZIAŁEK 09.12.2019

6:45

Za ++ rodziców Waltra Kociok, Huberta i Hildegardę Sus, brata Bernarda i za ++ z pokrewieństwa.

WTOREK
10.12.2019

6:45

Za ++ rodziców Matyldę i Pawła Oleś, braci Józefa i Jerzego, Hildegardę i Teofila Glogowski i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

ŚRODA

11.12.2019

6:45

Za ++ syna Adama Bieniek, rodziców Gabrielę i Gerharda, Marię i Józefa, babcie, dziadków, za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK

12.12.2019

6:45

Za ++ męża Romana Brzozowski, jego rodziców Agnieszkę i Józefa Prokop, córkę Helenę, synów Gintra, Ernesta i Gieorga, bratowe Monikę, Adelajdę i Helenę i za ++ z pokrewieństwa.

18:00

PIĄTEK

13.12.2019

Św. Łucji

6:45

Za ++ brata Krystiana, ojca Jerzego, rodziców Helenę i Waltra Janoszka, Weronikę Sonsala, Franciszka Kowolik i za ++ z pokrewieństwa Sikora, Janoszka, Kozubik, Kukowka, Jagła i Wojtków.

SOBOTA

14.12.2019

Św. Jana

od Krzyża

8:00

Za ++ męża i ojca Jana Bujara, jego rodziców Pawła Annę i Elżbietę, Marię i Nikodema Schygulla, ich dzieci i wnuczkę Barbarę i Eugeniusza Zielińskich, i za ++ z pokrewieństwa Szygulla, Bujara, Mainka, Zieliński.

18:00

Za + Urszulę Kroll w 1. rocznicę śmierci i za ++ z pokrewieństwa.

III

NIEDZIELA

ADWENTU

15.12.2019

7:30

Za ++ żonę Teresę, jej rodziców Antoniego i Gabrielę, ojca Alfreda, ciotkę Elżbietę, szwagierkę różę z mężem Waldemarem, chrzestnych Jana i Zofię, kuzyna Stefana, dziadków z obu stron i za ++ z pokrewieństwa Giersch, Skrabania , Skornik i Wieczorek.

9:00

Świniowice : Za + Różę Osadzin w 1. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

10:30

Suma: Za ++ Jadwigę i Ludwika Jeziorowskich, brata Józefa, Hildegardę i Teodora Hatlapa, Gertrudę Hildegardę i Augustyna i za ++ z pokrewieństwa.

15:00

Nabożeństwo Adwentowe

15:30

Za ++ żonę Antoninę Sobel, jej rodziców Jadwigę i Pawła, rodzeństwo, rodziców Łucję i Franciszka, siostrę Różę z mężem Stefanem, braci Gerarda i Alfreda, Herberta Halder i pokrewieństwo Sobel, Wieloch, Halder i Rencikowski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 08.12.2019 r.

 • Dzisiaj przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w sposób szczególny modlimy się za Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii oraz Wspólnotę Dzieci Maryi, która podczas Mszy św. o godz. 10:30 odnowi swoje przyrzeczenia. Kolekta przeznaczona jest na ogrzewanie Kaplicy w Świniowicach i Kościoła w Wielowsi. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
 • Dzisiaj o godz. 15:00 zapraszamy na Nabożeństwo Adwentowe.
 • Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 6:45, w soboty o godz. 8:00, dla dorosłych w czwartki o godz. 18:00. Po Roratach zbieramy jałmużnę adwentową, która w całości przeznaczona jest na opał dla najuboższych, starszych, samotnych naszych Parafian.
 • W środę o godz.18:15 adwentowo – świąteczne zajęcia z rękodzieła.
 • W czwartek o godz.16:45 w Domu Parafialnym próba scholii, na którą zapraszamy serdecznie nowe, chętne dzieci i młodzież.
 • Przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w piątek 20 grudnia. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.
 • Dziękujemy Parafianom, którzy w minionym tygodniu sprzątali Kościół. W tym tygodniu prosimy Mieszkańców Świniowic z ul. Wiejskiej nr nieparzyste i z ul. Leśnej.
 • W sobotę o godz. 10:00 prosimy o pomoc przy budowie Stajenki w Kościele, natomiast prace przy Betlyjce w Świniowicach trwają codziennie w tygodniu od godz. 9:00.
 • W sobotę po Mszy św. Roratniej spotkanie Ministrantów i Dzieci Maryi.
 • Zapraszamy o udziału w konkursie na najpiękniejszą Rodzinną Betlyjkę. Szczegóły i regulamin konkursu na plakacie w gablotce.
 • Gospodynie prosimy o wypieki pierniczków, które będzie można skosztować przed świątecznym kolędowaniem w Niedzielę Świętej Rodziny (29 grudnia godz. 14:00) przy Betlyjce w Świniowicach.
 • W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na grudzień i na przyszły rok.
 • Zapraszamy na Wielowiejski Jarmark Adwentowy pod Wieżą Kościelną, podczas którego możemy nabyć opłatki, świece Caritas, Dzieciątka Jezus oraz ozdoby świąteczne.
 • W Gościu Niedzielnym m.in. Historia domu Matki Bożej cudownie przeniesionego do Loreto. Zachęcamy do lektury.

W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję,

obchodząc uroczystość jej Niepokalanego Poczęcia.

Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga.

Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania:

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!

pokazują, jak bardzo Bogu ufała.

W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc

w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.