MINISTRANT SŁUGA OŁTARZA

Pójdź za Mną, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za Mną nie zbłądzi.
 

 

Aktualności - turniej piłkarski

Turniej Piłkarski Ministrantów
Hala Sportowa w Pyskowicach
24 III 2018, godzina 9:00

Drużyna starsza: Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Łukasz Jeziorowski, Paweł Kaczmarek, Rafał Latoska, Jan Wieczorek

Sprawy organizacyjne:
1. każdy zawodnik musi mieć zgodę rodzica na udział w zawodach sportowych, swoją legitymację szkolną i podbitą legitymację ministrancką,
2. na sali gimnastycznej gramy w obuwiu halowym,
3. proszę o zorganizowanie pomocy dwóch rodziców w dowozie ministrantów do Pyskowic,
4. stroje sportowe załatwię w Tęczy Wielowieś (tym razem w dorosłej rozmiarówce),
5. WYGRYWAMY WSZYSTKIE MECZE

Służba ministrancka - niedzielna

Grupa I:

Łukasz Dańko - zawieszony, Jan Janik, Paweł Kaczmarek, Mateusz Miecznikowski, Patryk Szczypka, Jan Wieczorek.

Grupa II:

Dominik Bohm, Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jonas Matzioschek, Rafał Szołtysik.

Grupa III (Świniowice):

Piotr Gomola, Dawid Sikora.


Data

Sobota

18:00

Niedziela

7:30

Niedziela

9:00

Niedziela

10:30

Niedziela

15:00

31 grudnia
II
I
III
II
17:00 - I
1 stycznia
I
II
III
I
II
6 stycznia
II
I
III
II
- - -
7 stycznia
I
II
III
I
- - -
14 stycznia
II
I
III
II
- - -
21 stycznia
I
II
III
I
- - -
28 stycznia
II
I
III
II
- - -
4 lutego
I
II
III
I
II

 Uwaga: Jakub Giersz, Daniel Lebok i Jakub Melson wybierają służbę dowolnie - zależnie od możliwości.

Łukasz Jeziorowski przychodzi stale na 7:30 i 15:00.

Służba ministrancka – dni powszednie

 

Poniedziałek 7:00 – Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Rafał Szołtysik

Wtorek 7:00 – Dominik Bohm, Paweł Kaczmarek, Dawid Sikora, Patryk Szczypka,

Środa 7:00 – Michał Janiga, Rafał Latoska, Jonas Matzioschek,

Czwatrek 7:00 – Jan Janik, Łukasz Jeziorowski, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jan Wieczorek

Piątek 7:00 – nie ma obowiązkowej służby ministranckiej

Piątek 16:15 - wszyscy ministranci na Mszy świętej szkolnej

Sobota 7:00 – Łukasz Dańko - zawieszony, Mateusz Miecznikowski

Różaniec w październiku

Za niewiele dni rozpocznie się całomiesięczna modlitwa różańcowa. Zapraszam wszystkich ministrantów każdego dnia na popołudniowe nabożeństwo.

Aktywność ministrantów podczas służby:

(służba zgodna z planem +2 pkt, służba dodatkowa +1 pkt,

nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt, nieobecność nieusprawiedliwiona -2 pkt) 

tydzień:

do 9

10

11

12

13

razem

miejsce

Dominik Böhm

100

6

 

 

 

106


Kamil Filozof

85

6

 

 

 

91


Mikołaj Filozof

93

6

 

 

 

99


Jakub Giersz

54

0

 

 

 

54


Piotr Gomola (urlop zdrow.)

14

0

 

 

 

14


Michał Janiga

-1

6

 

 

 

5


Jan Janik

154

8

 

 

 

162

V

Łukasz Jeziorowski

224

10

 

 

 

234

II

Paweł Kaczmarek

56

2

 

 

 

58

 

Dominik Kuczmera

-3

-4

 

 

 

-7

 

Jan Kuczmera

-62

-8

 

 

 

-70

 

Rafał Latoska

-4

-8

 

 

 

-12

 

Daniel Lebok

35

2

 

 

 

37

 

Jonas Matzioschek

108

10

 

 

 

118

 

Mateusz Miecznikowski

96

0

 

 

 

96

 

Jakub Melson

65

2

 

 

 

67

 

Dawid Sikora

192

10

 

 

 

202

IV

Patryk Szczypka

84

0

 

 

 

84

 

Rafał Szołtysik

214

10

 

 

 

224

III

Jan Wieczorek.

235

5

 

 

 

240

I

 

W CZASIE FERII NIE STAWIAM PUNKTÓW UJEMNYCH ZA NIEOBECNOŚCI - PO FERIACH SPOSÓB PUNKTOWANIA WRÓCI DO NORMY.

Wszystkie możliwe usprawiedliwienia, nawet te, które przekażesz po czasie, w następnym tygodniu,

mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby punktów ujemnych