MINISTRANT SŁUGA OŁTARZA

Pójdź za Mną, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za Mną nie zbłądzi.
 

 

Aktualności - nowy porządek służby - rok szkolny 2017/18

 Ministranci podejmują służbę według następującego planu:

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczynamy naszą służbę liturgiczną ze zdwojoną gorliwością i świeżymi siłami.
W piątek, 8 września, podczas zbiórki ustaliliśmy nowe plany służby. Należy się z nimi zapoznać - są zamieszczone poniżej.
Obowiązują te same zasady:
1. Służba niedzielna obejmuje obecność na sobotniej Mszy świętej wieczornej i na Mszy świętej o godzinie 10:30
lub na Mszy świętej o godzinie 7:30 i na Nieszporach (w zależności od tygodnia).
2. Służba w tygodniu obejmuje obecność na Mszy świętej szkolnej i na stałej służbie w jeden, wskazany dzień tygodnia.
3. Ministranci ze Świniowic pełnią na stałe służbę niedzielną o godzinie 9:00 i włączają się w służbę tygodniową jak w punkcie 2.
4. Ministranci uczący się poza Wielowsią (ze szkół średnich) wybierają służbę dowolnie, zależnie od możliwości, ale nie opuszczają służby.

ŻYCZĘ WAM RADOŚCI SŁUŻBY, POBOŻNOŚCI I WYTRWAŁOŚCI

Służba ministrancka - niedzielna

Grupa I:

Łukasz Dańko, Jan Janik, Paweł Kaczmarek, Mateusz Miecznikowski, Patryk Szczypka, Jan Wieczorek.

Grupa II:

Dominik Bohm, Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jonas Matzioschek, Rafał Szołtysik.

Grupa III (Świniowice):

Piotr Gomola, Dawid Sikora.


Data

Sobota

18:00

Niedziela

7:30

Niedziela

9:00

Niedziela

10:30

Niedziela

15:00

19 listopada
II
I
III
II
I
26 listopada
I
II
III
I
II
3 grudnia
II
I
III
II
I
10 grudnia
I
II
III
I
II
17 grudnia
II
I
III
II
I
24 grudnia
I
II
III
I
II
25 grudnia
Pasterka - II
I
III
II
I
26 grudnia
- - -
II
III
I
- - -

 Uwaga: Jakub Giersz, Daniel Lebok i Jakub Melson wybierają służbę dowolnie - zależnie od możliwości.

Łukasz Jeziorowski i Rafał Latoska przychodzą stale na 7:30 i 15:00.

Służba ministrancka – dni powszednie

 

Poniedziałek 7:00 – Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Rafał Szołtysik

Wtorek 7:00 – Dominik Bohm, Paweł Kaczmarek, Dawid Sikora, Patryk Szczypka,

Środa 7:00 – Michał Janiga, Rafał Latoska, Jonas Matzioschek,

Czwatrek 7:00 – Jan Janik, Łukasz Jeziorowski, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jan Wieczorek

Piątek 7:00 – nie ma obowiązkowej służby ministranckiej

Piątek 16:15 - wszyscy ministranci na Mszy świętej szkolnej

Sobota 7:00 – Łukasz Dańko, Mateusz Miecznikowski

Różaniec w październiku

Za niewiele dni rozpocznie się całomiesięczna modlitwa różańcowa. Zapraszam wszystkich ministrantów każdego dnia na popołudniowe nabożeństwo.

Aktywność ministrantów podczas służby:

(służba zgodna z planem +2 pkt, służba dodatkowa +1 pkt,

nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt, nieobecność nieusprawiedliwiona -2 pkt)

tydzień:

do 45

46

47

48

49

razem

miejsce

Dominik Böhm

36

4

 40

 

Łukasz Dańko

3

0
3

 

Kamil Filozof

34

-2

 32

 

Mikołaj Filozof

40

2

 42

 

Jakub Giersz

18

2
20

 

Piotr Gomola

13

1
14

 

Michał Janiga

-21

-2
-23

 

Jan Janik

64

-4
60

 

Łukasz Jeziorowski

78

8 

86

II

Paweł Kaczmarek

22

2
24

 

Dominik Kuczmera

-5

-4
-9

 

Jan Kuczmera

-35

-6
-41

 

Rafał Latoska

-4

-4

 -8

 

Jonas Matzioschek

42

 5
47


Mateusz Miecznikowski

28

 4
32

 

Jakub Melson

21

 2

 23

 

Dawid Sikora

60

6

 66


Patryk Szczypka

23

1
24

 

Rafał Szołtysik

75

8
83

III

Jan Wieczorek.

83

7
90

I

(wszystkie możliwe usprawiedliwienia, nawet te, które przekażesz po czasie, w następnym tygodniu,

mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby punktów ujemnych)