MINISTRANT SŁUGA OŁTARZA

Pójdź za Mną, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za Mną nie zbłądzi.

 

Proszę zapoznać się ze szczegółami służby od 3 września 2018

Służba ministrancka - niedzielna

Grupa I:

Jan Janik, Paweł Kaczmarek, Mateusz Miecznikowski, Filip Szczypka, Patryk Szczypka, Jan Wieczorek.

Grupa II:

Dominik Bohm, Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Marek Scisiewicz, Kamil Szczypek, Rafał Szołtysik.

Grupa III (Świniowice):

Krzysztof Kusz, Dawid Sikora.

Data

Sobota

18:00

Niedziela

7:30

Niedziela

9:00

Niedziela

10:30

Niedziela

15:00

9 września

I

II

III

I

II

16 września

II

I

III

II

I

23 września

I

II

III

I

II

30 września

II

I

III

II

I

7 październ.

I

II

III

I

II

14 październ.

II

I

III

II

I

21 październ.

I

II

III

I

II

28 październ.

II

I

III

II

I

Uwaga: Jakub Giersz, Daniel Lebok i Jakub Melson wybierają służbę dowolnie

Łukasz Jeziorowski przychodzi stale na 7:30 i 15:00.

Marcel Lachmann przychodzi stale na 18:00 (sb) i 10:30

Służba ministrancka – dni powszednie

Poniedziałek 7:00 – Kamil Filozof, Mikołaj Filozof,

Wtorek 7:00 – Dominik Bohm, Paweł Kaczmarek, Dawid Sikora, Filip Szczypka, Patryk Szczypka,

Środa 7:00 – Michał Janiga, Rafał Latoska, Mateusz Miecznikowski

Czwatrek 7:00 – Marcel Lachmann, Marek Scisiewicz, Kamil Szczypek, Jan Wieczorek

Piątek 7:00 – Jan Janik

Piątek 16:15 - wszyscy ministranci na Mszy świętej szkolnej

Sobota 7:00 – Łukasz Jeziorowski, Rafał Szołtysik

Nabożeństwa majowe

Za niewiele dni rozpocznie się całomiesięczna modlitwa maryjna. Zapraszam wszystkich ministrantów każdego dnia na popołudniowe nabożeństwo.

Aktywność ministrantów podczas służby:

(służba zgodna z planem +2 pkt, służba dodatkowa +1 pkt,

nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt, nieobecność nieusprawiedliwiona -2 pkt)

 

tydzień:

36

37

38

39

40

41

42

42

44

45

46

47

razem

miejsce

Dominik Böhm

2

8

10

Kamil Filozof

2

4

6

Mikołaj Filozof

2

4

6

Jakub Giersz

2

2

4

Piotr Gomola

0

0

0

Michał Janiga

2

0

2

Jan Janik

2

2

4

Łukasz Jeziorowski

4

6

10

Paweł Kaczmarek

-2

-4

-6

Krzysztof Kusz

6

2

8

Marcel Lachmann

-2

0

-2

Rafał Latoska

1

4

5

Daniel Lebok

0

0

0

Mateusz Miecznikowski

2

0

2

Jakub Melson

2

0

2

Marek Scisiewicz

-6

0

-6

Dawid Sikora

8

6

14

II

Kamil Szczypek

6

4

10

Filip Szczypka

6

6

12

III

Patryk Szczypka

6

6

12

III

Rafał Szołtysik

2

2

4

Jan Wieczorek

7

8

15

I

 

Wszystkie możliwe usprawiedliwienia, nawet te, które przekażesz po czasie, w następnym tygodniu,

mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby punktów ujemnych