MINISTRANT SŁUGA OŁTARZA

Pójdź za Mną, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto idzie za Mną nie zbłądzi.
 

 

Aktualności

Kończy się rok szkolny. Możemy zobaczyć w tabeli, jak wygląda nasza aktywność podczas służby. Dziękuję Wam wszystkim, niektórym gratuluję wzorowej służby. Oto nasza najlepsza "piątka":
1 miejsce - Jan Wieczorek (390 punktów)
2 miejsce - Łukasz Jeziorowski (340 punktów)
3 miejsce - Rafał Szołtysik (308 punktów)
4 miejsce - Dawid Sikora (301 punktów)
5 miejsce - Jan Janik (229 punktów)

W czasie wakacji pozostaje plan służby z roku szkolnego. Ministranci, którzy są na terenie parafii włączają się w ten porządek służby.

Służba ministrancka - niedzielna

Grupa I:

Jan Janik, Paweł Kaczmarek, Mateusz Miecznikowski, Patryk Szczypka, Jan Wieczorek.

Grupa II:

Dominik Bohm, Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Michał Janiga, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jonas Matzioschek, Rafał Szołtysik.

Grupa III (Świniowice):

Piotr Gomola, Dawid Sikora.


Data

Sobota

18:00

Niedziela

7:30

Niedziela

9:00

Niedziela

10:30

Niedziela

15:00

15 kwietnia
II
I
III
II
I
22 kwietnia
I
II
III
I
II
29 kwietnia
II
I
III
II
I
6 maja
I
II
III
I
II
13 maja
II
I
III
II
I
20 maja
I
II
III
I
II
27 maja
II
I
III
II
I


 Uwaga: Jakub Giersz, Daniel Lebok i Jakub Melson wybierają służbę dowolnie - zależnie od możliwości.

Łukasz Jeziorowski przychodzi stale na 7:30 i 15:00.

Służba ministrancka – dni powszednie

 

Poniedziałek 7:00 – Kamil Filozof, Mikołaj Filozof, Rafał Szołtysik

Wtorek 7:00 – Dominik Bohm, Paweł Kaczmarek, Dawid Sikora, Patryk Szczypka,

Środa 7:00 – Michał Janiga, Rafał Latoska, Jonas Matzioschek,

Czwatrek 7:00 – Jan Janik, Łukasz Jeziorowski, Dominik Kuczmera, Jan Kuczmera, Jan Wieczorek

Piątek 7:00 – nie ma obowiązkowej służby ministranckiej

Piątek 16:15 - wszyscy ministranci na Mszy świętej szkolnej

Sobota 7:00 – Mateusz Miecznikowski

Nabożeństwa majowe

Za niewiele dni rozpocznie się całomiesięczna modlitwa maryjna. Zapraszam wszystkich ministrantów każdego dnia na popołudniowe nabożeństwo.

Aktywność ministrantów podczas służby:

(służba zgodna z planem +2 pkt, służba dodatkowa +1 pkt,

nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt, nieobecność nieusprawiedliwiona -2 pkt) 

 

tydzień:

do 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

razem

miejsce

Dominik Böhm

114

0

4

2

1

1

-2

2

6

-4

-8

 

123


Kamil Filozof

101

-2

-5

-4

-8

0

-4

0

-4

-4

-8

 

62


Mikołaj Filozof

111

-2

-5

-4

-7

0

0

4

-4

-4

-8

 

81


Jakub Giersz (urlop zdrow.)

68

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

 

70


Piotr Gomola (urlop zdrow.)

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

14


Michał Janiga

8

2

-2

-4

-8

-8

-3

-4

-6

-8

-8

 

-41


Jan Janik

183

2

0

4

8

4

10

2

4

10

2

 

229

V

Łukasz Jeziorowski

274

4

8

4

10

6

4

2

6

12

10

 

340

II

Paweł Kaczmarek

58

0

-6

0

-4

-4

0

-2

4

0

-4

 

42


Dominik Kuczmera

-24

-4

0

-8

-8

-8

-8

0

-8

-8

-8

 

-84

 

Jan Kuczmera

-94

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

 

-174

 

Rafał Latoska

-6

-3

-7

0

-5

-3

2

-5

4

-3

-3

 

-29

 

Daniel Lebok

49

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

 

55

 

Jonas Matzioschek

152

5

2

7

10

8

4

9

8

4

4

 

213

 

Mateusz Miecznikowski

112

4

6

4

8

4

-4

2

8

-1

2

 

145

 

Jakub Melson

91

2

2

0

0

0

0

2

2

4

5

 

108

 

Dawid Sikora

243

6

7

6

4

6

7

8

6

6

2

 

301

IV

Patryk Szczypka

81

1

1

1

-1

10

5

2

10

1

-1

 

110

 

Rafał Szołtysik

261

8

3

0

9

8

5

-1

8

8

4

 

308

III

Jan Wieczorek

296

9

6

9

14

10

6

11

8

11

10

 

390

I

Krzysztof Kusz

 

 

 

 

 

4

16

2

8

1

4

 

35

 

Marcel Lachmann

 

 

 

 

 

10

16

2

10

10

-3

 

45

 

Marek Scisiewicz

 

 

 

 

 

4

6

2

6

8

2

 

28

 

Kamil Szczypek

 

 

 

 

 

8

16

4

10

9

10

 

57

 

Filip Szczypka

 

 

 

 

 

10

16

2

10

1

-1

 

38

 

 

 
W CZASIE FERII NIE STAWIAM PUNKTÓW UJEMNYCH ZA NIEOBECNOŚCI - PO FERIACH SPOSÓB PUNKTOWANIA WRÓCI DO NORMY.

Wszystkie możliwe usprawiedliwienia, nawet te, które przekażesz po czasie, w następnym tygodniu,

mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby punktów ujemnych