WPROWADZENIE W POSŁUGĘ

Dnia 21 września o godzinie 18:00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej z obrzędem wprowadzenia księdza Marcina Gruszki w posługę proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Wielowsi.

Tylko starsi mieszkańcy naszej Parafii mogą pamiętać pierwsze dni posługi proboszczowskiej Księdza Piotra Lepszego. Przed ponad trzydziestu laty przyjął on zadekretowaną decyzję ówczesnego Biskupa Opolskiego oraz zadeklarował swoją wierność Parafii i całemu Kościołowi.

Dnia 21 września taki obrzęd liturgiczny został dopełniony wobec mnie - nowego proboszcza wielowiejskiego. Moje proboszczowanie w Wielowsi zostało poprzedzone przysięgą wierności wszystkim artykułom wyznania wiary katolickiej i postanowieniom Papieża wraz z Kolegium Biskupów, a także przyrzeczeniem zachowania jedności z Kościołem katolickim, zobowiązaniem do zachowania orzeczeń prawa kanonicznego obowiązującego w Kościele katolickim i pilności w spełnianiu wskazanych mi przez Biskupa obowiązków. Ponadto zadeklarowałem starania w spełnianiu zadań nauczycielskich wynikających z głoszenia słowa Bożego oraz troskę o powierzone mi dobra kościelne.

Wiem, że ważne i zobowiązujące słowa, które wypowiedziałem, które mają być zapowiedzią mojej przyszłej postawy, nie mogą być poparte jedynie moimi chęciami i wyobrażeniami. Spełnienie tych słów wymaga wpierw obdarowania mnie mocą Ducha świętego i wszelkimi łaskami pochodzącymi od Boga, a następnie zachowaniem jedności i współpracy z kapłanami oraz z Wami – moimi parafianami.

Dlatego proszę Was o modlitwę w mojej intencji w kolejnych dniach i latach naszego wspólnego tworzenia tej Parafii. Wasza modlitwa jest ogromną pomocą, znakiem jedności i darem dobrych serc.

Ks. Marcin Gruszka

wstecz