Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Wielowsi – listopad 2018

1 listopada – W ramach uroczystości Wszystkich świętych Parafia uczestniczy w procesji i nabożeństwie na cmentarzu. Modlitwa przeplata się ze śpiewem prowadzonym przez orkiestrę wielowiejską. Modlitwy za zmarłych rozpoczęte w dniu Wszystkich świętych potrwają do 8 listopada, gromadząc wiernych na Mszach świętych i wypominkowych Nabożeństwach różańcowych za zmarłych.

5 listopada – W ostatnich dniach rozpoczął swoją działalność Dom Seniora „Villa Rosa” w Czarkowie. 5 listopada została odprawiona po raz pierwszy Msza święta dla seniorów. Przy tej okazji został też pobłogosławiony cały dom i jego mieszkańcy. Msze święte w Domu Seniora będą odprawiane zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 9:30 oraz niekiedy dodatkowo przy okazji głównych świąt kościelnych. Miejscem sprawowania Mszy świętej jest świetlica z umieszczonym tam ołtarzem oraz stosownym wyposażeniem. Parafia przekazała dla Domu Seniora kilka książek o tematyce religijnej do tamtejszej biblioteczki oraz dostarcza systematycznie egzemplarze tygodnika „Gość Niedzielny”.

8 listopada – Trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja gromadzi Parafian w tych godzinach, które są dogodne dla poszczególnych osób i rodzin, przy czym mieszkańcy różnych wiosek i ulic Parafii przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie modlitw. Plan wygląda następująco: 8:00 – Czarków, Kieleczka, Świniowice, 9:00 – ulice Kościelna, Stawowa, Krótka, 10:00 – ulica Wolna, 11:00 – ulice Gliwicka, Szafranka, 12:00 – ulice Klasztorna, Szkolna, Kotków, 13:00 – ulice Parkowa, Zamkowa, 14:00 – ulice Główna, Gminna, Młyńska, Poprzeczna, 15:00 – ulice Ogrodowa, Polna, 16:00 – ulice Czarkowska, Słoneczna, Jeżmanów.

9 listopada – Parafia Wniebowzięcia NMP wraz z Caritas, Radą sołecką, Gminnym Ośrodkiem Kultury nauczycielami i Kołem Gospodyń Wiejskich organizują Pochód świętego Marcina – patrona dobroczynności. Po Mszy świętej szkolnej sprawowanej o godzinie 16:15 licznie zebrani parafianie, przede wszystkim dzieci, przeszli w konnym orszaku świętego Marcina ulicami naszej miejscowości. Pochód zakończył się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie dla dzieci był przygotowany poczęstunek, rozwiązanie konkursu na lampion świętomarciński  oraz wspólne śpiewy i zabawy.

11 listopada – Parafia przeżywa LXXXIV rocznicę poświęcenia kościoła Wniebowzięcia NMP.

20 listopada – Na probostwie gromadzą się członkowie parafialnego zespołu Caritas. Zebranie podsumowuje kolejny rok pracy i stanowi przygotowanie do spotkania seniorów, które odbędzie się w grudniu.

23 listopada – Nasza Parafia została zaproszona do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi na wieczornicę z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Program artystyczny przedstawiają uczniowie, ich rodzice i wychowawcy.

wstecz