Zarys dziejowy:

..."ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare" (Mt 13,52)

Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, poszukuje sekretu skutecznego osiągnięcia celów życiowych. W prasie, programach radiowych, telewizyjnych zaproszeni goście dzielą się ze słuchaczami coraz to nowymi receptami na sukces. Mamy więc wielkie zapotrzebowanie na ludzi, którzy odnieśli sukces na uczciwej drodze. Zarówno tych współczesnych, jak i tych z naszej przeszłości trzeba nam dzisiaj ukazywać, zwłaszcza młodzieży, która szuka wzorców. Za chwilę cofniemy się o prawie trzy wieki, do początków XIX wieku. Osobą, którą pragniemy poznać jest Maria Merkert "wielka kobieta śląska", która urodziła się w 1817 roku. Jej rodzinna miejscowość to miasto Nysa, nazywane też "śląskim Rzymem".

 Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek powstało w 1842 roku w Nysie na Śląsku. Współzałożycielkami są: Klara Wolff, Maria i Matylda Merkert i Franciszka Werner. Za cel miały – pielęgnowanie chorych w ich własnych mieszkaniach. Za swoją patronkę obrały św. Elżbietę węgierską, odznaczającą się wielką miłością Boga i bliźniego. Od niej Zgromadzenie przyjęło swą nazwę.

Klasztor Sióstr Elżbietanek w Wielowsi

Do Wielowsi sprowadził siostry ks. proboszcz Paweł Holeczek w styczniu 1926 roku, na życzenie parafian, aby się zajęły chorymi i ubogimi. Zamieszkały w prywatnym mieszkaniu, gdyż klasztoru jeszcze nie było. Pierwsze Siostry to: S. Lidia Brenskott, S. Leopoldyna Pawłowski. Obie siostry zajmowały się pielęgnacją chorych w ich własnych mieszkaniach.

Ks. proboszcz Aleksander Kurczyk postanowił wybudować klasztor dla Sióstr. Budowę rozpoczęto w roku 1927, a zakończono w kwietniu 1928. Wzniesiony dom jest własnością Parafii.

Do nowego klasztoru wprowadziły się siostry do pielęgnacji chorych, uczenia młodzieży żeńskiej prac ręcznych oraz prowadziły przedszkole. W roku 1951, 7 stycznia odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy klasztornej pod wezwaniem Serca Pana Jezusa - poświęcenia dokonał ks. proboszcz Paweł Rudner.

Siostry pracowały przy Parafii jako: katechetki, zakrystianki i pielęgniarki w Ośrodku Zdrowia.

W roku 1974, Siostra Emanuela założyła kilka grup Dzieci Maryi, począwszy od dziewcząt po I Komunii św. – grupa podstawowa, młodzież szkół średnich, były to grupy bardzo prężne.

Każda siostra przychodząc na placówkę otrzymuje określone zadania: kucharka, katechetka, zakrystianka, pielęgniarka itp.

Obecnie w Wielowsi jest 5 sióstr, które ze względu na wiek zajmują się jeszcze zakrystią, pracą w domu, Zaś wspólnie biorą udział w życiu Parafii przez modlitwę, polecając w swoich modlitwach odprawianych w kaplicy problemy mieszkańców Wielowsi, oraz modlą się o powołania kapłańskie i zakonne. A oto aktualnie przebywające w Wielowsi Siostry: S. Przełożona Inwiolata, S. Bernadeta, S. Judyta, S. Mirosława i S. Eufemia.

 

wstecz