1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisko w Katowicach. Spotkanie z przewodnikiem. Odprawa, wylot do Tel
Avivu, przylot i transfer do Betlejem. Kolacja i nocleg.
 
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Ain Karem, gdzie znajdują się dwa sanktuaria: kościół nawie-
dzenia św. Elżbiety i kościół narodzin Jana Chrzciciela. Przejazd do Bazyliki Narodzenie
Pańskiego. Przejście do sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej - Grota Mleczna. Przejazd
na Pole Pasterzy. Zakupy dewocjonaliów w jednym ze sklepów chrześcijańskich. Obiadokolacja i nocleg.
 
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną: sanktuarium Pater Noster (Ojcze nasz), przejście
drogą niedzieli palmowej do kościoła Dominus Flevit z widokiem na Starą Jerozolimę.
Przejście do Bazyliki Narodów z ogrodami Getsemani i starymi drzewami oliwnymi
z czasów Pana Jezusa. Wizyta w kościele grobu NMP, którym opiekują się chrześcijanie
z Grecji i Armenii. Przejazd na Górę Syjon do Bazyliki Zaśnięcia NMP, spacer do wie
czernika i grobu Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
 
4 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego do Cezarei Nadmorskiej gdzie zo
baczymy ruiny starożytnych akweduktów i miasta. Przejazd do Hajfy, nawiedzenie
kościoła Stella Maris na Górze Karmel, gdzie znajduje się klasztor Karmelitów opie
kujących się grotą proroka Eliasza. Zwiedzanie miasta Hajfa (city tour). Przejazd do
Nazaretu, nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa.
Przejazd do Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego cudu Pana Jezusa. Możliwość
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.ZAPISY:
Rzymskokatolicka Parafia
5 DZIEŃ: Śniadanie. Wizyta w sanktuarium na Górze Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do miejsca
rozmnożenia chleba i ryb, zwanym przez lokalnych chrześcijan Tabgha. Spacer do ko-
ścioła prymatu św. Piotra nad Jeziorem Tyberiadzkim. Przejazd do Kafarnaum, gdzie
znajduje się dom św. Piotra oraz ruiny starożytnego miasta. Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim, czas wolny na obiad w jednej z chrześcijańskich restauracji. Przejazd nad
rzekę Jordan do miejsca gdzie chrześcijanie z całego świata odnawiają przyrzeczenia
chrzcielne. Wizyta w sanktuarium Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 
6 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w kierunku pustyni Judzkiej do Betanii, nawiedzenie sanktuarium
domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd do Jerycha pod Górę Kuszenia oraz modlitwa przy
Sykomorze Zacheusza. Przejazd nad Morze Martwe i czas wolny na relaksującą kąpiel.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
 
7 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Starego Miasta w Jerozolimie, wejście przez bramę św. Szczepa
na do kościoła św. Anny, Sadzawka Betesda, Przejście przez Stare Miasto do warowni
Marka Antoniusza gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście
na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki.
Czas wolny na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiań-
ską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.
 
8 DZIEŃ: Śniadanie. Transfer na lotnisko w Tel Aviv, przelot do Katowic i zakończenie pielgrzymki.
ŚWIADCZENIA: bilet lotniczy, bagaż 20kg, transport
autobusem w Ziemi św., 7 noclegów – hotel 3*** w pok. 2
osobowych, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL,
NNW i bagażu, rejs po Jeziorze Galilejskim. Dodatkowo
płatne na miejscu: bilety wstępów, napiwki i przewodnicy
lokalni 200 USD.IELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
5-12.02.2024 8 d