PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP
W WIELOWSI

2caritas zalozyciel.jpgNa posiedzeniu Rady Parafialnej dnia 14 lutego 1992 roku, został powołany Zarząd Zespołu Caritas, w składzie: prezes – Wilhelm Czempik, sekretarz – Jan Walloschek, skarbnik – Jadwiga Pyka. We wrześniu w szeregi Caritas weszli: Ginter Sobel, Róża Macioszek, Joanna Komor, Alicja Walloschek, a 14 lutego 1993 roku Zygfryd Stróżyk i Józef Wałach.
   Parafialny Zespół Caritas jest organizacją charytatywną, której głównym celem jest troska o ludzi potrzebujących wsparcia, biednych, w trudnej sytuacji losowej, bezradnych, chorych i bezrobotnych.
   Pierwszym zadaniem Zespołu było czuwanie nad właściwym wykorzystaniem darów, które Parafia Wielowieś otrzymała od Caritas z Düren, oraz przygotowanie pomieszczeń na Stację Opieki i Lecznictwa Domowego Caritas, która niesie pomoc osobom chorym na terenie Gminy Wielowieś i Krupski Młyn. Uroczyste otwarcie i poświęcenie Stacji odbyło się 31 stycznia 1993 roku. Poświęcenia dokonał ks. Bp. Ordynariusz Jan Wieczorek.
   Członkowie Parafialnego Zespołu samodzielnie zdobywają środki finansowe na swą działalność, Caritas nie jest dotowany przez Państwo. 2 września 93r. Caritas zakupił i uruchomił używany magiel elektryczny, którego obsługi podjęły się Róża Ciongwa i Helena Janiga, którą od 1998r. zastąpiła Maria Krawczyk. Magiel funkcjonuje do tej pory w każdy czwartek. Innym sposobem na pozyskanie pieniędzy było zakupienie zastawy stołowej i uruchomienie wypożyczalni, którą zajmowała się Róża Stefan, a obecnie Martina Sobel. Poza tym, Parafialny Zespół Caritas organizuje festyny sportowe, zabawy taneczne, zbiórki złomu, rozprowadza kartki świąteczne, robił wianki i stroiki na Święto Zmarłych, wydał książki telefoniczne Gminy Wielowieś i broszurę „Historia Kościoła i Parafii’, zajmuje się szyciem ubranek pierwszokomunijnych.
wstecz