1305-2005, Jubileusz istnienia Wielowsi, skłaniał nas do wdzięczności naszym przodkom, za ich wiarę. Dziś patrzymy w przyszłość, co pozostanie po nas? Jakie wartości pozostaną dla przyszłych pokoleń? "Gdzie skarb twój, tam i serce twoje..." Te kilka zdjęć ze starej Wielowsi niech pozostaną świadectwem życia, pracy i wiary naszych przodków. Wszystkie te prezentowane zdjęcia były już publikowane na wystawie Jubileuszowej przygotowanej przez Gimnazjum Jana Pawła II w Wielowsi.