Maryja zgodziła się z wolą Boga: Niech mi się stanie... My też chcemy wiernie stać pod sztandarem Maryi i iść pod Jezusowy krzyż...