Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie! Na wieczne czasy, niech nie ustanie.

Wszystko uczyniliśmy na chwałę Twoją, godzien jesteś naszej czci, uwielbienia, bo Ty pierwszy nas umiłowałeś... Za wszelkie łaski, którymi nas hojnie obdarzasz, my uwielbiamy Ciebie...