"Wszechmogący, wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Swoje, ale też czuwasz nad nim opatrznością Swoją Ojcowską: u stóp Krzyża na którym zawisł Twój Syn, a nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, podnosimy z wiarą serca i oczy do Ciebie, prosząc pokornie, abyś raczył pobłogosławić urodzaje polne i naszą pracę, a serca napełnił pokojem..."