WIELKANOC 2015

Alleluja! Alleluja!
DRODZY PARAFIANIE
Zmartwychwstał Jezus, nasza nadzieja!
Niech paschalna radość będzie Waszą radością.
Niech paschalne zwycięstwo będzie Waszym zwycięstwem.
Niech wiara w Zmartwychwstałego będzie Waszym błogosławieństwem.
Nieście z odwagą i nadzieją wielkanocne przesłanie tym wszystkim, których Bóg stawia na Waszej drodze życia!
Życzę wiele łask Bożych i radości na każdy dzień!
Wasz proboszcz

143Wielkanoc1.jpg

wstecz