Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Wielowsi – październik 2018

1 października – Rozpoczynamy całomiesięczną modlitwę różańcową, podczas której w ramach codziennej modlitwy kontynuowanej zarówno w Wielowsi, jak i w Świniowicach zawierzamy Maryi losy świata, Kościoła lokalnego i nasze osobiste.

7 – 14 października – Parafia organizuje Tydzień Miłosierdzia. Szczególnym zaangażowaniem parafian jest zbiórka produktów rolnych przeznaczonych na potrzeby prowadzonego przez siostry zakonne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojsce, która to zbiórka uzupełnia kolektę pieniężną przeznaczoną na Caritas Diecezji Gliwickiej. Akcja jest prowadzona przez Parafialną Grupę Caritas, której przewodniczy pan Józef Wałach.

12 października – Panowie Andrzej Szczepański i Marcin Bułka wyczyścili kanały nawiewowe pod posadzką kościoła przygotowując w ten sposób kościół do sezonu grzewczego.

14 października – Wielowieś zdobyła drugie miejsce w wojewódzkim konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”.

19 – 21 października Członkowie Róż Różańcowych naszej Parafii uczestniczą w stanowych rekolekcjach na Górze świętej Anny.

20 października – Staraniem pana Jana Fortuny z Wielowsi wykonane zostały nowe ławki przeznaczone do kaplicy w Świniowicach. W ten sposób zakończone zostały prace renowacyjne w Świniowicach przewidziane na ten rok.

20 października – Panowie Antoni Ciongwa i Zygmunt Helisch ze Świniowic zakończyli prace przy odnowieniu sieni i schodów na parterze i pierwszym piętrze probostwa.

21 października – Caritas rozprowadza znicze na groby naszych bliskich. Dochód ze sprzedaży zniczy przeznaczony jest na cele wskazywane przez diecezjalny i parafialny Caritas.

26 października – Na grobie księdza Piotra Lepszego wykonany został nowy nagrobek, którego bryła jest odwzorowaniem kamienia nagrobnego z grobu dawnego Proboszcza wielowiejskiego – księdza Pawła Rudnera.

28 października – W Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbywa się Gala podsumowująca XIII Festiwal Gwary Śląskiej. Zwycięzcami poszczególnych kategorii tegorocznej edycji są: Grupa „Kotki” z Przedszkola w Przezchlebiu z przedstawieniem „Wesoło familijo”, Beata Anioł z Płużnicy Wielkiej z monologiem „Ślązacy w Ameryce”, zespół „Gwiazdeczki” z Kotulina ze scenką „Raz i dwa – skoko pchła”, uczennice Szkoły podstawowej z Kotulina z przedstawieniem „Nosz opa i jego pamiętnik”, Antonina Osadnik z Tworoga z monologiem „Jak sie Karlik z żabom całowoł”.

31 października – Wzorem lat ubiegłych parafianie, mieszkańcy jednej wybranej ulicy, porządkują cmentarz parafialny przed uroczystością Wszystkich Świętych. W tym roku są to mieszkańcy ulicy Wolnej w Wielowsi.

wstecz