Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Wielowsi – luty 2018

11 – 13 lutego – Trwa nabożeństwo czterdziestogodzinne przed Wielkim postem. Liczni parafianie wybierają sobie godziny wyciszonej i skupionej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Obecność w kościele jest także połączona z możliwością przystąpienia do spowiedzi.

14 lutego – Środa popielcowa rozpoczyna Wielki post. Parafianie uczestniczą we Mszach świętych połączonych z okolicznościową nauką i obrzędem posypania głów popiołem. Składają także swoje ofiary na rzecz misjonarzy pochodzących z naszej Diecezji.

14 lutego – Podczas spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej podzielone zostają funkcje w sekcjach katechetycznej, charytatywnej, liturgicznej i ekonomicznej.

16 lutego – Jedną z form pobożności jest uczestniczenie w nabożeństwie Drogi krzyżowej, połączonym z modlitwą za zmarłych. Rozważania do stacji Drogi krzyżowej wygłasza ks. Marcin Gruszka.

18 lutego – W pierwszą niedzielę Wielkiego postu rozpoczyna się cykl nabożeństw Gorzkich Żali połączonych z kazaniami pasyjnymi wygłaszanymi przez ks. Sebastiana Binkowskiego z Krupskiego Młyna.

22 lutego – Zakończone zostały prace na Cmentarzu parafialnym związane z wykonaniem nowej bramy wjazdowej. Prace wykonała firma p. Reinharda Susa z Wielowsi. Składamy także serdeczne podziękowania p. Józefowi Zielonce za wieloletnią posługę przy pracach porządkowych na cmentarzu. Zakończenie tych prac jest związane z zaawansowanym wiekiem naszego uczynnego parafianina.
wstecz