Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Wielowsi – styczeń 2018

6 stycznia – W dzień Objawienia Pańskiego modlimy się i dziękujemy Bogu za dobrodziejstwo misji ewangelizacyjnej, która dokonała się na naszych ziemiach przed tysiącem lat. W dniu uroczystości modlitwy są sprawowane w języku łacińskim. W ramach nabożeństwa popołudniowego odbywa się kolędowanie prowadzone przez Róże Różańcowe, Franciszkański Zakon Świeckich i przez Apostolat misyjny.

7 stycznia – W niedzielę Chrztu Pańskiego modlitewnie dziękujemy Bogu za dar nowego biskupa pomocniczego naszej Diecezji – ks. bpa Andrzeja Iwaneckiego. W tym dniu nabożeństwo popołudniowe przygotował chór wielowiejski „Veni Cantare”.

7 stycznia – Odbyło się pierwsze zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kadencję 2018 – 2022. Podczas zebrania zostali zaprzysiężeni wszyscy radni.

14 stycznia – W naszej Parafii występowała schola młodzieżowa Parafii św. Michała w Suchej Górze – „Cantati Angeli”. Został zaprezentowany program „Prędko do Betlejem”.

19 stycznia – Zakończone zostały prace związane z naprawą podestów i klęczników w sektorach ławek na chórze i w nawie głównej kościoła. Zostały także naprawione drzwi boczne do kościoła. Serdeczne podziękowania składamy panom Joachimowi Busskowi, Andrzejowi Skubeli, Andrzejowi Szczepańskiemu i Jerzemu Ziętkowi.

20 stycznia – Sołectwo i Parafia w Wielowsi oraz Firma Jatta organizuje Trzecią Galę Boksu Amatorskiego. Gala odbędzie się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi. Dochód z imprezy sportowej wspomoże zabudowę nowego oświetlenia w nawie głównej naszego kościoła.

21 stycznia – Nabożeństwo kolędowe połączone ze świętowaniem dnia babci i dziadka przygotowała orkiestra wielowiejska.
wstecz