NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

 

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

 

AKTUALNOŚCI

Po feriach zimowych podejmujemy swoją służbę z uwzględnieniem wyznaczonych dyżurów. Przypominam, że podczas Mszy świętej w niedzielę przy sztandarach posługują wszystkie dziewczęta.

NASZA GRUPA

Joanna Ciongwa - Wielowieś V

Laura Czempik - Wielowieś V

Ewelina Doruch - Wielowieś V

Maja Gałach - Wielowieś II

Emilia Gomola – Świniowice VII

Wioletta Goryczka - Wielowieś VI

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice V

Weronika Knopik – Wielowieś V

Juliana Meinhardt – Świniowice V

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś V

Dominika Młynek - Świniowice V

Dominika Przybycień - Wielowieś VI

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś VI

Jessica Tarnowska - Świniowice V

Emilia Tomczyk - Wielowieś V

Milena Woźniak - Wielowieś V

SŁUŻBA NIEDZIELNA NA MSZACH ŚWIĘTYCH

Jeśli przychodzisz na niedzielną Mszę świętą o godzinie 10:30, podejdź do sztandaru maryjnego. Na tej Mszy świętej Twoje miejsce jest przy ołtarzu, a nie w ławce. Dopóki pogoda na to pozwala, ubierz się ładnie (na „biało – czarno”), zawsze załóż medalik maryjny i przyjdź do sztandaru. Gdy zgromadzi się większa liczba dziewczynek, możecie zabrać odpowiednio większą liczbę sztandarów. Dziewczęta stojące obok sztandaru przynoszą do ołtarza dary ofiarne – patenę z chlebem i dzbanuszki z winem i wodą. To jest główne zadanie Waszej służby. Pilnujcie tego zadania.

 

MODLITWA WIERNYCH 21 kwietnia

1. Módlmy się za Kościół święty, niech w radości i pokoju przeżywa święta paschalne. Ciebie prosimy...

 

2. Módlmy się za wszystkich nowo ochrzczonych, niech trwają w wierności Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy...

 

3. Módlmy się za tych, których będziemy spotykać w czasie świątecznym, niech wzajemna bliskość będzie naszym duchowym ubogaceniem. Ciebie prosimy...

 

4. (Świniowice) Módlmy się za zmarłych rodziców Teofila, Jadwigę i Paulinę Kałuża, wnuczkę Monikę, siostrę Otylię, brata Rufina, Henryka i Franciszkę Samol, córkę Ritę, pięciu szwagrów, dziadków i za zmarłych z pokrewieństwa. Ciebie prosimy...

 

4. (Wielowieś) Módlmy się za zmarłego Jana Lika, rodziców Franciszka i Martę, szwagierki Gertrudę i Elżbietę z synem Andrzejem, pięciu szwagrów, Emilię i Jerzego Schmelter, brata Józefa z synem Andrzejem i za dusze w czyśćcu cierpiące. Ciebie prosimy...

 

5. Módlmy się za Parafian oraz za gości naszej Parafii, niech na wszystkich spływają obfite łaski Boże. Ciebie prosimy...

 

Data

Dyżur w Świniowicach

Dyżur w Wielowsi

27 stycznia

Emilia Gomola

Olga Michułka

3 lutego

Martyna Iwan

Dominika Przybycień

10 lutego

Paulina John

Magdalena Szablińska

17 lutego

Dominika Młynek

Emilia Tomczyk

24 lutego

Paulina Samol

Joanna Ciongwa

3 marca

Jessica Tarnowska

Laura Czempik

10 marca

Emilia Gomola

Ewelina Doruch

17 marca

Martyna Iwan

Maja Gałach

24 marca

Paulina John

Wioletta Goryczka

31 marca

Dominika Młynek

Milena Woźniak

7 kwietnia

Paulina Samol

Weronika Knopik

14 kwietnia

Jessica Tarnowska

Juliana Meinhardt

21 kwietnia

Emilia Gomola

Paulina Meinhardt

28 kwietnia

Martyna Iwan

Olga Michułka

5 maja

Paulina John

Dominika Przybycień

12 maja

Dominika Młynek

Magdalena Szablińska

19 maja

Paulina Samol

Emilia Tomczyk

26 maja

Jessica Tarnowska

Joanna Ciongwa

 

POCZET SZTANDAROWY I PROCESJA Z DARAMI

Dziewczęta, które nie mają dyżuru przy modlitwie wiernych dzielą się dyżurem przy sztandarze i przy procesji z darami.

SŁUŻBA NA MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH

Dziewczęta przychodzące w piątek na Msze święte szkolne zabierają z zakrystii paczkę „ziarenek” i rozdają je dzieciom przy wejściu głównym (po drodze dają „ziarenka” dzieciom, które już wcześniej przyszły do kościoła i siedzą w ławkach). Dziewczęta kończą swój dyżur tuż przed Ewangelią – przynoszą resztę „ziarenek” na stolik przy zakrystii. Proszę, by zgodnie dzielić się tym zadaniem, by różne marianki mogły dyżurować przy „ziarenkach”.

INNE ZADANIA

Zapraszam do pocztu sztandarowego podczas Różańca odprawianego w czasie Nabożeństwa fatimskiego. Gromadzimy się w bocznej kaplicy kościoła, blisko stojaków ze sztandarami, o godzinie 18:30. W chwili zakończenia katechezy maryjnej, gdy rozpoczyna się śpiew pieśni i wezwań maryjnych zabieramy sztandar (lub sztandary) i ustawiamy się w miejscu gdzie poczet sztandarowy stoi w niedzielę. Po zakończonym Różańcu, gdy ksiądz schodzi do zakrystii, by przebrać się do Mszy świętej, dyżur się kończy.

Zachęcam także do włączania się do codziennej modlitwy różańcowej w październiku.

W miesiącu październiku odprawiamy codziennie o godzinie 17:30 (w niedziele o 15:00) nabożeństwo różańcowe. Dzieci Maryi uczestniczą w różańcu tak często, jak tylko jest to możliwe. Wyjątkowo potraktujcie tylko różaniec piątkowy – w tym dniu jesteście już na Mszy świętej szkolnej i dużą trudnością byłoby Wasze czekanie na godzinę 17:30. Modlitwa różańcowa, to oddanie czci Maryi, którą szczególnie szanujemy, jako naszą Patronkę. Wybierz sobie przynajmniej dwa dni w tygodniu, w które będziesz przychodzić na różaniec. Podczas nabożeństwa wraz z koleżankami ustaw się przy sztandarze maryjnym. Proszę o Waszą gorliwość i pobożność Dziecka Maryi.

Pozdrawiam, ks. Marcin.

 

wstecz