NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

AKTUALNOŚCI

.

NASZA GRUPA

Joanna Ciongwa (kandydatka) - Wielowieś

Laura Czempik - Wielowieś

Ewelina Doruch - Wielowieś

Maja Gałach (kandydatka) - Wielowieś

Emilia Gomola – Świniowice

Wioetta Goryczka (kandydatka) - Wielowieś

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice

Julia Knopik – Wielowieś

Weronika Knopik – Wielowieś

Juliana Meinhardt – Świniowice

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś

Dominika Młynek - Świniowice

Dominika Przybycień (kandydatka) - Wielowieś

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś

Jessica Tarnowska - Świniowice

Emilia Tomczyk (kandydatka) - Wielowieś

Milena Woźniak - Wielowieś

Magdalena Zambrzycka - Kotków

SŁUŻBA NIEDZIELNA NA MSZACH ŚWIĘTYCH


MODLITWA WIERNYCH 22 kwietnia

1. Módlmy się o uświęcenie kapłanów posługujących w Kościele na całym świecie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się o nowe, święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się o dobry i mądry wybór drogi życiowej dla naszej młodzieży.  Ciebie prosimy...
4. (dla Świniowic) Módlmy się o wieczne zbawienie w niebie dla zmarłego Piotra John i dla zmarłych z pokrewieństwa. Ciebie prosimy...
4. (dla Wielowsi) Módlmy się o wieczne zbawienie w niebie dla zmarłych Jana Lika, rodziców Franciszki i Marty, szwagierek Gertrudy i Elżbietę, pięciu szwagrów, Emilii i Jerzego Schmelter, brata Józefa z synem Andrzejem i dla zmarłych w pokrewieństwa. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się o takie kształtowanie naszych postaw, by nasze rodziny stawały się Kościołami domowymi. Ciebie prosimy...

Terminarz dyżuru przy czytaniu modlitwy wiernych (gdy twój dyżur jest niemożliwy do spełnienia, poproś którąś z koleżanek o zastępstwo):

Data

Dyżur w Świniowicach

Dyżur w Wielowsi

7 stycznia

Emilia Gomola

Laura Czempik

14 stycznia

Martyna Iwan

Ewelina Doruch

21 stycznia

Paulina John

Julia Knopik

28 stycznia

Dominika Młynek

Weronika Knopik

4 lutego

Paulina Samol

Juliana Meinhardt

11 lutego

Jessica Tarnowska

Paulina Meinhardt

18 lutego

Emilia Gomola

Olga Michułka

25 lutego

Martyna Iwan

Magdalena Szablińska

4 marca

Paulina John

Milena Woźniak

11 marca

Dominika Młynek

Laura Czempik

18 marca

Paulina Samol

Ewelina Doruch

25 marca

Jessica Tarnowska

Maja Gałach - kandydatka

1 kwietnia - Wielkanoc

Emilia Gomola

Julia Knopik

2 kwietnia - Wielkanoc

Martyna Iwan

Weronika Knopik

8 kwietnia

Paulina John

Juliana Meinhardt

15 kwietnia

Dominika Młynek

Paulina Meinhardt

22 kwietnia

Paulina Samol

Olga Michułka

29 kwietnia

Jessica Tarnowska

Magdalena Szablińska

6 maja

Emilia Gomola

Milena Woźniak

 

 


 

POCZET SZTANDAROWY I PROCESJA Z DARAMI

Dziewczęta, które nie mają dyżuru przy modlitwie wiernych dzielą się dyżurem przy sztandarze i przy procesji z darami. Uwaga: dnia 17 września w Wielowsi świętujemy dożynki parafialne, dziewczęta idące z darami dołączają do dużej procesji z darami jako ostatnia para.

SŁUŻBA NA MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH

Dziewczęta przychodzące w piątek na Msze święte szkolne zabierają z zakrystii paczkę „ziarenek” i rozdają je dzieciom przy wejściu głównym (po drodze dają „ziarenka” dzieciom, które już wcześniej przyszły do kościoła i siedzą w ławkach). Dziewczęta kończą swój dyżur tuż przed Ewangelią – przynoszą resztę „ziarenek” na stolik przy zakrystii. Proszę, by zgodnie dzielić się tym zadaniem, by różne marianki mogły dyżurować przy „ziarenkach”.

INNE ZADANIA

Zapraszam do pocztu sztandarowegopodczas Różańca odprawianego w czasie Nabożeństwa fatimskiego (13 września i 13 października). Gromadzimy się w bocznej kaplicy kościoła, blisko stojaków ze sztandarami, o godzinie 18:30. W chwili zakończenia katechezy maryjnej, gdy rozpoczyna się śpiew pieśni i wezwań maryjnych zabieramy sztandar (lub sztandary) i ustawiamy się w miejscu gdzie poczet sztandarowy stoi w niedzielę. Po zakończonym Różańcu, gdy ksiądz schodzi do zakrystii, by przebrać się do Mszy świętej, dyżur się kończy.

Zachęcam także do włączania się do codziennej modlitwy różańcowej w październiku. Bliższe informacje podam pod koniec września.

Pozdrawiam, ks. Marcin.

 

wstecz