NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

...

...

Grupa Dzieci Maryi

 

Dziewczęta, które tworzą naszą grupę Dzieci Maryi:

 

Laura Czempik - Wielowieś

Ewelina Doruch - Wielowieś

Emilia Gomola – Świniowice

Martyna Iwan – Świniowice

Julia Knopik – Wielowieś

Weronika Knopik – Wielowieś

Juliana Meinhardt – Świniowice

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś

Dominika Młynek - Świniowice

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś

Jessica Tarnowska - Świniowice

Milena Woźniak - Wielowieś

Magdalena Zambrzycka - Kotków

 

Dyżur na Mszach szkolnych

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi śpiewają w scholi liturgicznej oraz rozdają dzieciom przychodzącym na Mszę szkolną „Ziarenka” (karteczki z tekstem Ewangelii).

 

Dyżury przy „Ziarenkach” (początek dyżuru – godzina 15:50, koniec dyżuru – godzina 16:20):


Dziewczęta przychodzą przed dyżurem, samodzielnie ustalają swoją służbę i zgodnie spełniają wszystkie zadania. 

 

Dyżur liturgiczny na Mszach świętych niedzielnych

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi na Mszy świętej niedzielnej o godzinie 10:30 wychodzą z pocztem sztandarowym, jedna marianka czyta wezwania modlitwy wiernych (po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”), a następnie dwie marianki przynoszą dary chleba i wina na przygotowanie darów ofiarnych.  Dyżurują dziewczęta z Wielowsi oraz chętne dziewczęta ze Świniowic.

 

Wezwania modlitwy wiernych - 28 maja - dla Magdaleny Zambrzyckiej (w Wielowsi - 11:00) i Laury Czempik (w Świniowicach - 9:00):


1. Módlmy się za papieża Franciszka, niech cieszy się mocą Ducha świętego przy sprawowaniu swojej posługi w Kościele. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za kapłanów, aby gorliwie i pobożnie spełniali swą posługę. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za dzieci obchodzące pierwszą rocznicę Pierwszej Komunii świętej, by były wytrwałe w służbie Bożej. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszej Parafii, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas samych, byśmy byli otwarci na działanie Ducha świętego. Ciebie prosimy...


Dyżury

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi służą w pełnym wymiarze (sztandar, modlitwa wiernych i dary ołtarza) we wszystkie niedziele.

 

Zapraszajcie swoje koleżanki do grona Dzieci Maryi

 

Wasze dobre słowo i przykład mogą zachęcić Wasze koleżanki do włączenia się w posługę Dzieci Maryi.

 

W przyszłości...

 

Wraz z upływem czasu w kolejnych miesiącach będziecie uczestniczyć w nowych zadaniach, na przykład:

 

- będziecie prowadzić wraz z księdzem nabożeństwa majowe i różańcowe,

- będziecie pomagać w prowadzeniu nabożeństw fatimskich (13 dnia miesiąca od maja do października),

- będziecie pomagać w przygotowaniu gazetki parafialnej.

wstecz