NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

 

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

 

AKTUALNOŚCI

Podałem nowy porządek służby od końca września do połowy stycznia. Zachęcam też do uczestniczenia w Różańcu w październiku.

NASZA GRUPA

Joanna Ciongwa - Wielowieś V

Laura Czempik - Wielowieś V

Ewelina Doruch - Wielowieś V

Maja Gałach - Wielowieś II

Emilia Gomola – Świniowice VII

Wioletta Goryczka - Wielowieś VI

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice V

Weronika Knopik – Wielowieś V

Juliana Meinhardt – Świniowice V

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś V

Dominika Młynek - Świniowice V

Dominika Przybycień - Wielowieś VI

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś VI

Jessica Tarnowska - Świniowice V

Emilia Tomczyk - Wielowieś V

Milena Woźniak - Wielowieś V

SŁUŻBA NIEDZIELNA NA MSZACH ŚWIĘTYCH

Jeśli przychodzisz na niedzielną Mszę świętą o godzinie 10:30, podejdź do sztandaru maryjnego. Na tej Mszy świętej Twoje miejsce jest przy ołtarzu, a nie w ławce. Dopóki pogoda na to pozwala, ubierz się ładnie (na „biało – czarno”), zawsze załóż medalik maryjny i przyjdź do sztandaru. Gdy zgromadzi się większa liczba dziewczynek, możecie zabrać odpowiednio większą liczbę sztandarów. Dziewczęta stojące obok sztandaru przynoszą do ołtarza dary ofiarne – patenę z chlebem i dzbanuszki z winem i wodą. To jest główne zadanie Waszej służby. Pilnujcie tego zadania.

MODLITWA WIERNYCH 20 stycznia

1. Módlmy się za nasze rodziny, aby Chrystus działający w sakramentalnym małżeństwie był dla nich źródłem wszelkich łask. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, aby odpowiedzialnie rozpoznawali swoje życiowe powołanie. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za babcie i dziadków, aby Bóg wynagrodził im każde dobro okazane dzieciom, wnukom i całej rodzinie. Ciebie prosimy...

4. ( w Świniowicach) Módlmy się prosząc o dar wiecznego zbawienia dla świętej pamięci księdza Piotra Lepszego. Ciebie prosimy...

4. (w Wielowsi) Módlmy się za zmarłych rodziców Jadwigę i Alfonsa Rzepa, braci Karola i Henryka, teściów Różę i Alfreda Kukowka, szwagra Bernarda i za zmarłych z pokrewieństwa Kukowka, Rzepa, Samolik, Gawlik i Zawioła . Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nasze życie budowali na przymierzu z Bogiem. Ciebie prosimy...

 

Data

Dyżur w Świniowicach

Dyżur w Wielowsi

30 września

Emilia Gomola

Wioletta Goryczka

7 października

Martyna Iwan

Julia Knopik

14 października

Paulina John

Weronika Knopik

21 października

Dominika Młynek

Juliana Meinhardt

28 października

Paulina Samol

Paulina Meinhardt

4 listopada

Jessica Tarnowska

Olga Michułka

11 listopada

Emilia Gomola

INNA OSOBA

18 listopada

Martyna Iwan

Magdalena Szablińska

25 listopada

Paulina John

Emilia Tomczyk

2 grudnia

Dominika Młynek

Joanna Ciongwa

9 grudnia

Paulina Samol

Laura Czempik

16 grudnia

Jessica Tarnowska

Ewelina Doruch

23 grudnia

Emilia Gomola

Maja Gałach

25 grudnia

Martyna Iwan

Wioletta Goryczka

30 grudnia

Paulina John

Milena Woźniak

6 stycznia

Dominika Młynek

Weronika Knopik

13 stycznia

Paulina Samol

Juliana Meinhardt

20 stycznia

Jessica Tarnowska

Paulina Meinhardt

 

 

 

POCZET SZTANDAROWY I PROCESJA Z DARAMI

Dziewczęta, które nie mają dyżuru przy modlitwie wiernych dzielą się dyżurem przy sztandarze i przy procesji z darami.

SŁUŻBA NA MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH

Dziewczęta przychodzące w piątek na Msze święte szkolne zabierają z zakrystii paczkę „ziarenek” i rozdają je dzieciom przy wejściu głównym (po drodze dają „ziarenka” dzieciom, które już wcześniej przyszły do kościoła i siedzą w ławkach). Dziewczęta kończą swój dyżur tuż przed Ewangelią – przynoszą resztę „ziarenek” na stolik przy zakrystii. Proszę, by zgodnie dzielić się tym zadaniem, by różne marianki mogły dyżurować przy „ziarenkach”.

INNE ZADANIA

Zapraszam do pocztu sztandarowego podczas Różańca odprawianego w czasie Nabożeństwa fatimskiego. Gromadzimy się w bocznej kaplicy kościoła, blisko stojaków ze sztandarami, o godzinie 18:30. W chwili zakończenia katechezy maryjnej, gdy rozpoczyna się śpiew pieśni i wezwań maryjnych zabieramy sztandar (lub sztandary) i ustawiamy się w miejscu gdzie poczet sztandarowy stoi w niedzielę. Po zakończonym Różańcu, gdy ksiądz schodzi do zakrystii, by przebrać się do Mszy świętej, dyżur się kończy.

Zachęcam także do włączania się do codziennej modlitwy różańcowej w październiku.

W miesiącu październiku odprawiamy codziennie o godzinie 17:30 (w niedziele o 15:00) nabożeństwo różańcowe. Dzieci Maryi uczestniczą w różańcu tak często, jak tylko jest to możliwe. Wyjątkowo potraktujcie tylko różaniec piątkowy – w tym dniu jesteście już na Mszy świętej szkolnej i dużą trudnością byłoby Wasze czekanie na godzinę 17:30. Modlitwa różańcowa, to oddanie czci Maryi, którą szczególnie szanujemy, jako naszą Patronkę. Wybierz sobie przynajmniej dwa dni w tygodniu, w które będziesz przychodzić na różaniec. Podczas nabożeństwa wraz z koleżankami ustaw się przy sztandarze maryjnym. Proszę o Waszą gorliwość i pobożność Dziecka Maryi.

Pozdrawiam, ks. Marcin.

 

wstecz