NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

AKTUALNOŚCI

Serdecznie witam wszystkie dziewczęta po wakacjach. Z nowymi siłami, z gorliwością i pobożnością będziemy podejmować zadania przy naszej Parafii, zarówno w kościele parafialnym, jak i w kaplicy w Świniowicach. Nasza służba będzie się odbywać według schematu podobnego do zeszłorocznego.

W niedziele będziemy służyć czytając modlitwę wiernych, pełniąc dyżur przy sztandarze i przy procesji z darami.

W piątki będziemy pomagać przy rozdawaniu „ziarenek” z tekstem Ewangelii.

Będziemy także służyć na Różańcu fatimskim – 13 września i 13 października o godzinie 18:30 i w październiku na codziennych nabożeństwach różańcowych.

NASZA GRUPA

Laura Czempik - Wielowieś

Ewelina Doruch - Wielowieś

Emilia Gomola – Świniowice

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice

Julia Knopik – Wielowieś

Weronika Knopik – Wielowieś

Juliana Meinhardt – Świniowice

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś

Dominika Młynek - Świniowice

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś

Jessica Tarnowska - Świniowice

Milena Woźniak - Wielowieś

Magdalena Zambrzycka - Kotków

SŁUŻBA NIEDZIELNA NA MSZACH ŚWIĘTYCH

MODLITWA WIERNYCH 19 listopada

1. Módlmy się o ducha mądrości dla głoszących słowo Boże w Kościele. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się  nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za kleryków naszego seminarium o umocnienie w Duchu świętym. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za ludzi trwających w grzechach o łaskę nawrócenia. Ciebie prosimy...

 4. (dla Świniowic) Módlmy się za zmarłych z rodzin Kurka, Dressler, Kałuża, Skrzypek, Miller i za Hildegardę Kolczok. Ciebie prosimy...

 4. (dla Wielowsi) Módlmy się do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 50 rocznicy urodzin Wernera Michalskiego. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy z zapałem odpowiadali na Boże zaproszenie do głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy...

 Terminarz dyżuru przy czytaniu modlitwy wiernych (gdy twój dyżur jest niemożliwy do spełnienia, poproś którąś z koleżanek o zastępstwo):

Data

Dyżur w Świniowicach

Dyżur w Wielowsi

17 września

Emilia Gomola

Laura Czempik

24 września

Martyna Iwan

Ewelina Doruch

1 października

Paulina John

Julia Knopik

8 października

Dominika Młynek

Weronika Knopik

15 października

Paulina Samol

Juliana Meinhardt

22 października

Jessica Tarnowska

Paulina Meinhardt

29 października

Emilia Gomola

Olga Michułka

1 listopada – uroczystość

Martyna Iwan

Magdalena Szablińska

5 listopada

Paulina John

Milena Woźniak

12 listopada

Dominika Młynek

Magdalena Zambrzycka

19 listopada

Paulina Samol

Laura Czempik

26 listopada

Jessica Tarnowska

Ewelina Doruch

3 grudnia

Emilia Gomola

Julia Knopik

8 grudnia - uroczystość

nie ma dyżuru

Weronika Knopik

10 grudnia

Martyna Iwan

Juliana Meinhardt

17 grudnia

Paulina John

Paulina Meinhardt

24 grudnia

Dominika Młynek

Olga Michułka

25 grudnia – uroczystość

Paulina Samol

Magdalena Szablińska

31 grudnia

Jessica Tarnowska

Milena Woźniak

 

POCZET SZTANDAROWY I PROCESJA Z DARAMI

Dziewczęta, które nie mają dyżuru przy modlitwie wiernych dzielą się dyżurem przy sztandarze i przy procesji z darami. Uwaga: dnia 17 września w Wielowsi świętujemy dożynki parafialne, dziewczęta idące z darami dołączają do dużej procesji z darami jako ostatnia para.

SŁUŻBA NA MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH

Dziewczęta przychodzące w piątek na Msze święte szkolne zabierają z zakrystii paczkę „ziarenek” i rozdają je dzieciom przy wejściu głównym (po drodze dają „ziarenka” dzieciom, które już wcześniej przyszły do kościoła i siedzą w ławkach). Dziewczęta kończą swój dyżur tuż przed Ewangelią – przynoszą resztę „ziarenek” na stolik przy zakrystii. Proszę, by zgodnie dzielić się tym zadaniem, by różne marianki mogły dyżurować przy „ziarenkach”.

INNE ZADANIA

Zapraszam do pocztu sztandarowegopodczas Różańca odprawianego w czasie Nabożeństwa fatimskiego (13 września i 13 października). Gromadzimy się w bocznej kaplicy kościoła, blisko stojaków ze sztandarami, o godzinie 18:30. W chwili zakończenia katechezy maryjnej, gdy rozpoczyna się śpiew pieśni i wezwań maryjnych zabieramy sztandar (lub sztandary) i ustawiamy się w miejscu gdzie poczet sztandarowy stoi w niedzielę. Po zakończonym Różańcu, gdy ksiądz schodzi do zakrystii, by przebrać się do Mszy świętej, dyżur się kończy.

Zachęcam także do włączania się do codziennej modlitwy różańcowej w październiku. Bliższe informacje podam pod koniec września.

Pozdrawiam, ks. Marcin.

 

wstecz