NASZE POSŁUGIWANIE W PARAFII

Rozwiń treść, aby poznać szczegóły służby

WAKACJE !

Dziękuję wszystkim dziewczętom za posługiwanie i pomoc w roku szkolnym. Miłych wakacji. Już teraz zapraszam wszystkie marianki do posługiwania przy sztandarze podczas nabożeństw fatimskich i w dniu odpustu (szczegółowe informacje zamieszczone poniżej).

Grupa Dzieci Maryi

 

Dziewczęta, które tworzą naszą grupę Dzieci Maryi:

 

Laura Czempik - Wielowieś

Ewelina Doruch - Wielowieś

Emilia Gomola – Świniowice

Martyna Iwan – Świniowice

Paulina John - Świniowice

Julia Knopik – Wielowieś

Weronika Knopik – Wielowieś

Juliana Meinhardt – Świniowice

Paulina Meinhardt – Świniowice

Olga Michułka - Wielowieś

Dominika Młynek - Świniowice

Paulina Samol – Świniowice

Magdalena Szablińska – Wielowieś

Jessica Tarnowska - Świniowice

Milena Woźniak - Wielowieś

Magdalena Zambrzycka - Kotków

 

Dyżur na Mszach szkolnych - przerwa wakacyjna

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi śpiewają w scholi liturgicznej oraz rozdają dzieciom przychodzącym na Mszę szkolną „Ziarenka” (karteczki z tekstem Ewangelii).

 

Dyżury przy „Ziarenkach” (początek dyżuru – godzina 15:50, koniec dyżuru – godzina 16:20):


Dziewczęta przychodzą przed dyżurem, samodzielnie ustalają swoją służbę i zgodnie spełniają wszystkie zadania. 

 

Dyżur liturgiczny na Mszach świętych niedzielnych - przerwa wakacyjna

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi na Mszy świętej niedzielnej o godzinie 10:30 wychodzą z pocztem sztandarowym, jedna marianka czyta wezwania modlitwy wiernych (po modlitwie „Wierzę w jednego Boga”), a następnie dwie marianki przynoszą dary chleba i wina na przygotowanie darów ofiarnych.

 

Odpust parafialny - 15 sierpnia

 

Dziewczęta z grona Dzieci Maryi służą w pełnym wymiarze podczas Mszy świętej (sztandar, modlitwa wiernych i dary ołtarza) oraz podczas nieszporów.

 

Zapraszajcie swoje koleżanki do grona Dzieci Maryi

 

Wasze dobre słowo i przykład mogą zachęcić Wasze koleżanki do włączenia się w posługę Dzieci Maryi.

 

Nabożeństwa fatimskie

 

Podczas nabożeństw fatimskich zapraszam do służby przy sztandarze podczas różańca (godz. 19:00) i podczas Mszy świętej (godz. 20:00).

 

wstecz